Nytt uppdrag åt Stockholms stad

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVA bistår Stockholms stad med planarbete och handlingar för ett stort bostadsprojekt i Liseberg i Älvsjö.

Planen syftar till att möjliggöra 200-250 nya hyres- och bostadsrätter samt en ny förskola i västra delen av Liseberg. Bebyggelsen som avser både radhus och flerbostadshus ska integreras i landskapet så att upplevelsen av grönstråket längs Åbyvägen kan bevaras. Uppdraget utförs av stadsbyggnadsteamet på ETTELVA tillsammans med planavdelningen på Stockholms stad. Uppdraget kommer från ramavtalet för plankonsulter åt Stockholms stad som vi vann under våren 2021. Det är roligt att nu vara igång med uppdrag inom det nya ramavtalet.