Nytt uppdrag i Moraberg åt Södertälje kommun

På ritbordet48Projekt / Vår verksamhet143

ETTELVA har startat upp ett nytt uppdrag åt Södertälje kommun gällande utvecklingen för del av Moraberg.

 

ETTELVA har fått i uppdrag att rita på utvecklingen för del av Moraberg. Uppdraget avser att ta fram ett programförslag med tillhörande gestaltningsprogram som underlag till kommande detaljplaner i området. Området avser fastigheterna inom kvarteret Väghyveln, varav fastigheten Väghyveln 10 är kommunens mark. Arbetet kommer att pågå under kvartal 3 2020. I ett första skede ska tre alternativa förslag utredas varav ett blir underlag till programhandlingen. Vi ser fram emot att bekanta oss med platsen som beskrivs som entrén till Södertälje.