Nytt uppdrag i Täljö, Åkersberga

På ritbordet51Projekt / Vår verksamhet147

ETTELVA har under hösten påbörjat arbetet med bebyggelseförslag och strukturplan för del av stadsdelen Täljö-Gottsunda i Åkersberga. Uppdragsgivare är JM och vårt uppdrag avser att föreslå en bebyggelsestruktur för JMs del av området.

Österåkers kommun arbetar med att ta fram ett program för Täljö-Gottsunda och därefter påbörja arbete med detaljplaner i området. JM äger fastigheter inom programområdet och vill ta fram ett förslag på ny bebyggelse och det material som krävs för dialog med kommunen under framtagandet av programmet och detaljplanerna. Syftet med uppdraget att ta fram ett bebyggelseförslag och en strukturplan som kan användas för dialog med kommunen och deras konsulter. Samt att bistå JM vid dialog med Österåkers kommun.

Området är kuperat och ligger i anslutning till Täljö station och till ett sommarhusområde som numer utgör året-runtbostäder. Den nya strukturen kommer att utgöras mestadels av radhus och småhus samt eventuellt tätare bebyggelse omkring stationen.

Uppdraget är ett samarbete mellan bostad- och stadsbyggnadsteamet på ETTELVA. Med i projektet är också SWMS-landskap som ansvarar för landskapet.