Paradiset – nytt planuppdrag på Kungsholmen

På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232

ETTELVAS Stadsbyggnadsteam tar tillsammans med Stockholm stad fram en detaljplan för två fastigheter på Kungsholmen.

Genom påbyggnad av ett befintligt kontorshus skapas 20 000 m2 ny kontorsyta. Även 70 bostäder föreslås inom kvarteret. Fastighetsutvecklare är Fabege och Wingårds arkitekter utformar de nya byggnaderna.
Projektet är en del av stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen där målet har varit att omvandla ett verksamhetsområde till en blandad stadsdel med innerstadens kvaliteter och attraktiva offentliga rum.
Genom projektets läge ca 10 m från Essingeleden är det många utmaningar som hanteras inom projektet. Läget gör också att utformningen av byggnaderna är av stor vikt eftersom de är väl synliga i stadsbilden.
Ansvarig planarkitekt är Helena Hultgren:

– Under min tid som planarkitekt för Stockholms stad jobbade jag många år i Hornsberg och det är kul att vara tillbaka på Kungsholmen. Området har utvecklats till en blandad stadsmiljö med kombinationen av bostäder och verksamheter. Jag är glad att se att de offentliga rummen används, att de har tagits emot av invånarna.