Program för centrala Flemingsberg

På ritbordet40

Huddinge kommun har stora planer för centrala Flemingsberg. Kommunens projektgrupp arbetar intensivt med en ny struktur med ett spännande, blandat innehåll. ETTELVA stödjer kommunen i arbetet med nytt planprogram och ansvarar för framtagande av programhandling inklusive kartor och illustrationer. Avsikten är att programmet ska samrådas under 2019.