Spännande projekt i Nacka stad går vidare till detaljplaneläggning

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Illustration: Walk the room

Sedan en tid tillbaka har ETTELVA haft i uppdrag av Unibail Rodamco Westfield att utveckla ett förslag för nya bostäder längs Nacka Forums västra fasad längs Vikdalsvägen. Nu startar arbetet med att ta fram en detaljplan för projektet.

Bostäderna kommer, när de är färdigställda, vara en del av den framväxande stadsdelen Centrala Nacka. Hit kommer tunnelbanans blå linje att gå. Sprängningarna för den nya stationen Nacka är redan igång och år 2030 ska trafiken komma igång på den nya linjesträckningen.

Bostäderna vid Vikdalsvägen innebär att det stora kvarter som idag utgörs av Nacka Forums handelskvarter blir mer diversifierat och bidrar till en blandad stadskärna. Den nya bebyggelsen föreslås få två högre volymer med 24 respektive 16 våningar.  Tillsammans med Sveafastigheters projekt Discus av Belatchew arkitekter kommer de höga husen bilda en ny stadssiluett.

De planerade bostadshusen kommer hjälpa till att göra Vikdalsvägen till en levande stadsgata kantad av butiker och bostadsentréer. Som kontrast till den levande gatan skapas en lugn gård för de boende på Nacka Forums tak. En viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att integrera växtlighet och andra naturelement i bebyggelsen enligt det gestaltningskoncept kommunen tagit fram för Centrala Nacka. Med det nyskapade begreppet Naturban utveckling vill Nacka kommun forma en stadsdel där staten och naturen ska samverka.

I juni tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som innebar att kommunen påbörjar en detaljplan för projektet. Ett efterlängtat beslut för vår beställare och nu under hösten ser vi framemot att tillsammans med kommunen utveckla projektet vidare. Runt ritbordet kommer vi samla flera av våra kompetenser; stadsbyggnad, landskap och bostäder, för att kunna erbjuda både projektledningsstöd under planprocessen och skapa mervärde för Centrala Nacka genom en arkitektur med omtanke om både människor och natur.

“Nacka forum är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.”

Nacka kommun

 

Läs mer om projektet på Nacka kommuns hemsida.