Stadsbyggnad har getts fortsatt uppdrag för Vackerby trädgårdsstad

På ritbordet40Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har getts fortsatt uppdrag att arbeta vidare med detaljplanen för Vackerby trädgårdsstad i Gnesta kommun. ETTELVA har tidigare tagit fram gestaltningsprogrammet för området. Detaljplanen som nu tas fram bygger vidare på den bebyggelsestruktur med trädgårdsstaden som förebild enligt förslaget i gestaltningsprogrammet. Detaljplanen omfattar cirka 600 bostäder i blandade boendeformer från småhus och radhus till flerbostadshus i mindre skala. Fortsatt uppdrag gavs av Gnesta kommun i våren 2018.