Startskott för Bäckby C

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Nu går startskottet för utvecklingen av Bäckby centrum med en utställning för invånarna om projektet.

400 nya bostäder, ett nytt aktivitetsområde, torg- och parkstråk samt förnyat vägnät planeras för Bäckby centrum i Västerås. Tillsammans med Ikano Bostad har ETTELVA utvecklat två centrala kvarter placerade längs med huvudgatan. Kvarteren är väl sammanhållna men har samtidigt öppningar som känns igen från Bäckbys mer uppbrutna struktur. De skilda huskropparna delas in i mindre enheter med kulörbyten och varierande gestaltning. Indelningen som ger en sympatisk skala skapar variation runt kvarterets trapphus. Fasader av betong med en god detaljering skapar en tydlig stadsmässighet och gedigen känsla till de rena, enkla volymerna. Samtidigt som mellanrummen med bostadskomplement och de platser som tillskapas ger en variation i gaturummet och tillåter grönska och sociala värden att ta plats. En omväxling i taklandskapet och balkongutformningen mellan de olika gatorna skapar också en variation som hör staden till. Totalt kommer de båda etapperna att innehålla ca 220 hyreslägenheter

– Bäckby är en viktig stadsdel och vi är beredda att satsa stort på att utveckla Bäckby. Nu ligger en detaljplan ute för samråd och tillsammans med byggaktörerna har vi tagit fram en programförklaring om hur vi tillsammans ska utveckla Bäckby till en attraktiv och färgstark plats, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad i ett pressmeddelande från Västerås Stad.

Ur programförklaringen för Bäckby C:

Bäckby är en färgstark plats där hela livet vävs
samman och inspirerar till goda relationer och bra
upplevelser med familj, vänner, grannar, kunder
och besökare.

Människor känner gemenskap, trygghet och engagemang,
på en plats där hus och miljöer präglas av variation, nytänkande
och välkomnande. Där det är nära till service, handel,
natur, kultur, idrott och kommunikation. Ett gemensamt
bygge som väcker stolthet hos Bäckbyborna och som får sitt
område uppdaterat i omvärldens ögon.

Utvecklingen av Bäckby ska ge förutsättningar för en socialt
hållbar stadsdel för vår och kommande generationer.
Därför har Västerås stad i detaljplan, markanvisningar och
gestaltningsprogram satt fokus på att Bäckby ska vara en
trygg stadsdel för alla som bor och arbetar där. Bäckby skall
präglas av mångfald och framtidstro med ett levande kultur- och
idrottsliv jämte småföretagande. Området ska locka till
nyfikenhet och engagemang från såväl de som är på plats som
för övriga västeråsare.