Vegastaden växer fram

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

I Haninge kommun pågår framväxten av Vegastaden. En ny stadsdel som möjliggjorts av den nya pendeltågsstationen. Många nya spännande projekt utvecklas i området där vi på ETTELVA, tillsammans med Stena Fastigheter, skissar fram runt 130 hyresrätter i ett läge som ger bostäderna en fin koppling mellan park och stad.

Kvarteret som ligger i den norra delen av Vegastaden, i anslutning till områdets park, har fått en tydlig definierad volym. Volymen ramas in med en enhetlig ljus fasad mot gata, för att sedan öppnas upp med ett släpp i öster där fasadens kulör övergår i en varm ton in mot gården. Detta gör att gården får en tydlig inramning och där släppet ger gården en koppling till gatan och gör det möjligt att ta cykeln direkt från gården.

Sockelvåningen har ett tegel i en sandgul ton som används genomgående för hela kvarteret. Uppglasade entréer bryter upp sockeln och ger tydliga hemvister för de olika trapphusen.

Kvarteret har utformats med två olika sorters tak. Mot söder har det fått branta sadeltak som bidrar till att bryta ned volymen i olika delar. Detta för att dels ge huset olika gavelmotiv men även gestalta hur husets olika vinklar möts. Mot norr har huset fått ett pulpettak klätt i sedum för att ge gröna utblickar över husets lågdel och mot den intilliggande parken. Även indragna balkonger beklädda med en varmgul träpanel bidrar ytterligare till att ge fasaderna en väl definierad indelning.

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med projektet och att få se Vegastaden växa fram!