Villa Godthem

På ritbordet51

ETTELVAs utvecklingsförslag av Villa Godthem,
en anrik restaurang på Djurgården

 

Beläget på Djurgården, mellan nordiska museet och Rosendals trädgård, nära djurgårdsbrunnsviken, ligger en ganska speciell blå-grön villa från år 1874. Den ursprungliga kvadratiska byggnaden, med det centrala tornet, går fortfarande att ana bakom flertalet tillbyggnader.

Idag breder sig Villa Godthem ut med en stor veranda och ett tillbyggt restaurangkök. Servering sker även på gården, på en ännu större träterrass samt café-grupper utspridda på tomten. Förutom restaurang ingår några mindre kontorslokaler på övre plan och i källaren finns både delar av köket, förrådsutrymmen, samt en anrik vinkällare.

Fasaden är i trä, målad blågrön, som för att likna kulörerna på de ärgade takplåtarna, vissa delar fjällpanel och andra delar stående brädor. Detaljering runt fönster och dörrar har en vinröd ton, medan horisontella lister och takfot är målade i en varm vit kulör.

Vårt uppdrag tar avstamp i den befintliga byggnadens funktion och form. I uppdraget ingår att vi bygger om kontorsutrymmena på övre plan till små hotellrum, och glasar in terrassen. Vi höjer upp den tillbyggda köksdelen för att även här inrymma ett par hotellrum. Vi genomför också några tillgänglighetsanpassningar, samt ser till att brandutrymningen från övre plan förstärks.

Förändringsförslaget genomförs varsamt och de nya tilläggen anpassas i materialval och kulörer till den befintliga byggnaden. Den nya glasverandan hamnar närmare marken och möjliggör utevistelse året runt. Hotellrummen blir exklusiva och unika, både avseende läge och utformning.

Sammantaget ett mycket spännande projekt som dessutom är grönmarkerat på Stadsmuseets klassificeringskarta.

OBS projekt i bygglovsskede.