Åby Ängar – enkla volymer med tydlig identitet

Projekt / Vår verksamhet134

Det första av 3 kvarter som vi ritar i Åby Ängar på uppdrag av Magnolia Bostad står nu färdigt.

Kvarteret har en viktig och central plats i området i hörnet mellan två huvudstråk. Husen är enkelt gestaltade och med två tydliga identiteter som möts över hörnet. Indragna balkonger på fasaderna mot norr skyddar mot eventuellt buller och ger spänning i volymen. För att betona indraget är de klädda med varmt guldockrafärgat trä. Mot öster medges att balkongerna är utanpåliggande och kan då också bättre fånga morgonsolen. Med tegel i bottenvåningen och puts ovanför, har husen en tidlös prägel. En fin och väl avvägd arkitektur ger beständighet in i framtiden.

Med en definierad utsida ges också en tydligt privat gårdssida. Här finns också kvarterets tredje husvolym. Självständig men undanskymd i ett lugnt läge. På gården finns ytor för samvaro vid den gemensamma grillplatsen och pergolan. Färgsättningen är lite mjukare och grönskan kraftigare som kontrasterar fint mot balkongräcken i mörk röd nyans. Nedanför gården har garaget en öppen vägg mot väster klädd med en kraftig träspaljé. Rabatter med klätterväxter och ett antal träd planterade på den lägre nivån ger en ombonad hemtrevlig miljö.

Lägenheterna är genomgående små med få undantag. De är fint planerade, orienterade och fungerar i många fall även för ett kompakt boende för två eller flera. Projektet projekterades utifrån miljöbyggnad silver.