Årets julgåva går till Aktivis

Hållbarhet66Projekt / Vår verksamhet225

I år skänker ETTELVA, tillsammans med systerbolaget MER och moderbolaget Mälarholmen, sin julgåva till Aktivis.

Temat är social hållbarhet inom områdena rörelse och hälsa, och genom vår julgåva hjälper vi barn och ungdomar som inte har fötts med samma förutsättningar som andra att röra på sig, idrotta och leva ett hälsosamt liv. Aktivis driver en fond som alla familjer har möjlighet att söka bidrag ur. Bidragen används till exempel till deltagande i olika läger, utrustning eller vardagliga tillgänglighetsanpassningar.

Vi på ETTELVA arbetar dagligen med hållbarhet i våra projekt. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att visa en stor omtanke för framtida generationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. Det tycker vi är att bygga omtanke i en föränderlig värld.

Under 2018 kommer vår medarbetare Johan Roos engagera sig som ambassadör för Aktivis och arbeta med olika insamlingar och event. Han kommer dessutom åka till Tanzania där han tillsammans med andra ambassadörer ska springa ett halvmaraton om dagen under en veckas tid som en del av insamlingen. Denna utmaning under delvis tuffa förhållanden är tänkt att utmana gränser både fysiskt och mentalt. (Denna resa bekostas inte av insamlingen.) Vi ser fram emot att följa resan!

Om Aktivis:

Aktivis är ett företag som riktar sig mot barn och unga med behov av särskilt stöd som vill idrotta, ha kul och träffa nya kompisar. Företaget är uppbyggt med hörnstenarna jämlikhet, självbestämmande, integritet och delaktighet. Aktivis har som målsättning att barn och unga med behov av särskilt stöd skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ett liv, inkluderande både rättigheter och skyldigheter, som gör den enskilde oberoende inom individ-, grupp- och samhällsnivå.

Verksamheten strävar efter att genom individanpassad lägerverksamhet med idrotts-, hälso- och kostprofil få barn och unga att leva ett aktivare och hälsosammare liv. Aktivis vill också att barn och unga får möjlighet till sociala sammanhang genom att möta andra barn, unga och vuxna, träna i sociala färdigheter och på så sätt få nya vänner för livet.

Den första juli 2015 startades Aktivisfonden, en fond som har till uppgift att ekonomiskt stödja barn med särskilda behov, barn som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig.

www.aktivis.se