Årets julgåva går till My dream now

Hållbarhet46Projekt / Vår verksamhet147

Vi fortsätter att stötta My dream now – ett program för samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom att engagera frivilliga från arbetsliv och högskola uppmuntras unga att se möjligheter i arbetslivet.

Visionen för My dream now är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. My dream now startades 2011 ur tanken att många unga växer upp och känner att det inte finns jobb samtidigt som företag har svårt att rekrytera. Verksamheten bedrivs främst i grund- och gymnasieskolor i områden där många unga saknar vuxna förebilder med inspirerande jobb.

Medarbetare på företag som samarbetar med My dream now kan arbeta som klasscoacher, erbjuda elever studiebesök på arbetsplatsen och praoplatser. Som klasscoach kan man visa vilka jobb som finns på marknaden och inspirera unga att drömma om en karriär, vad man än har för bakgrund och vilket område man än kommer ifrån.

ETTELVAs samarbete med My dream now inleddes i december 2019 och under 2020 har vi bland annat genomfört ett digitalt studiebesök och medverkat som klasscoacher. ETTELVA engagerar sig i My dream now för att ta ett aktivt samhällsansvar, arbeta för social hållbarhet och göra konkret verksamhet av vår vision ”Vi bygger omtanke i en föränderlig värld”.