Bäckby Kv 3

Projekt / Vår verksamhet143

Bygglovshandlingarna för Kv 3 på Bäckby i Västerås godkändes i september och nu har det första spadtaget för bygget tagits.

 

I början av oktober var några av våra medarbetare på platsbesök i Västerås för att se det första spadtaget tas för bygget av Bäckby Kv 3. På uppdrag av IKANO Bostad har vi ritat två kvarter med hyresrätter i Bäckby centrum. Både ETTELVAs landskaps- och bostadsteam har tillsammans arbetat med projekten. Totalt 226 lägenheter ryms inom det två kvarteren. Spadtaget invigde byggstarten för kvarter 3 och snart lämnar vi även in bygglovshandlingar för kvarter 4

 

Projekten består av två stycken kvarter med 3 resp 4 huskroppar som grupperar sig i triangulära former kring var sin bostadsgård. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammets färgskala har vi gestaltat två kvarter som skapar en sammanhängande enhet men som får var sin identitet, det röda och det gröna kvarteret. Balkonger med pinnräcken i en guldockra ton och med rundade hörn ger karaktär åt huvudgatan som passerar mellan de båda kvarteren. Mot bussgatan är husen högre och mot lokalgatorna och aktivitetsstråket som passerar genom Bäckby är husen lägre. Husen projekteras för miljöbyggnad silver.  

 

 

Gårdens gestaltning för Kv 3 utgår från ett rakt formspråk med inslag av bänkar som delar in gården i mindre rum. Den centrala delen av gården är avsedd för vistelse och lek. Kv 4 finns i mötet mellan gård och gaturum en lekfull och trevlig vistelseyta av marktegel och tegelmurar och planteringar. Förgårdsmarken har försetts med planteringar dit takvattnet leds och infiltreras, på så sätt tas dagvattnet omhand samtidigt som det gör nytta. Den mer privata delen av gården har utformats med hänsyn till både form och funktion med vistelseytan väl avskärmad i mitten av gården.   

Vid det första spadtaget var elever från Hällbyskolan som ligger granne med kvarteret på plats och visade upp målningar de gjort som ska sitta i trapphusen när byggnaderna står färdiga.