Bäckby kvarter 3 och 4

På ritbordet62Projekt / Vår verksamhet166

Arbetet med bygglov, uthyrning och byggnation av Bäckby kvarter 3 och 4 i Västerås fortsätter.

 

Arbetet fortgår för kvarter 3 och 4 i Bäckby. Längst har arbetet med kvarter 3 kommit där bygget pågår för fullt och där uthyrningsstarten närmar sig. Inför uthyrningsstarten av kvarteret har nya bilder tagits fram för att ge en tydligare bild av kvarterens kvaliteter och gestaltning. Inflytt i kvarterets 96 lägenheter och två lokaler är planerat att ske under våren/sommaren 2022.

Kvarteren består av fyra huskroppar vardera grupperade i en triangulär form kring trivsamma bostadsgårdar. Volymerna bryts upp och delas in vertikalt genom olika fasadkulörer som ger kvarteren en fin dynamik. Balkonger med rundade hörn och pinnräcken i en guldockra ton ger karaktär åt huvudgatan som passerar mellan de båda kvarteren. Mot bussgatan är husen högre och har en tydlig stadsmässig skala och mot lokalgatorna och aktivitetsstråket som passerar genom Bäckby är husen lägre.

Lägenheterna spänner från 1 rum och kök till 4 rum och kök för att kunna erbjuda lägenheter till människor i olika skeden i livet. Fokus ligger på yteffektiva lägenheter som ska kunna fungera flexibelt till boende med olika behov. Generöst med cykelplatser och närhet till bussgatan ger goda kommunikationsmöjligheter. 

Ikano Bostad är beställare och ansvarar för utvecklingen av båda kvarteren med totalt 225 bostäder. Tillsammans skapar de två kvarteren en sammanhängande enhet men med varsin identitet, som det röda och det gröna kvarteret. Vi ser fram emot att fortsätta se kvarteren ta form!