Brunnsängs centrum

Omvärld86Projekt / Vår verksamhet186

ETTELVA har vunnit anbud för Brunnsängs centrum!

Vi är väldigt glada för möjligheten att göra en förstudie för centrala Brunnsäng i Södertälje i samarbete med Structor för Telge Bostäder. I uppdraget ingår skisser och volymstudier för centrumutveckling och bostadstillskott samt behov för kommunala verksamheter.  I uppdraget ingår också att delta i Telge Bostäders interna samverkansprocess. I arbetet behöver social hållbarhet särskilt studeras för att komma till rätta med de problem som idag finns i området med en del ungdomsbrottslighet i centrum. Förhoppningen är att befintliga verksamheter för barn och ungdomar ska kunna finnas kvar och att området ska utvecklas till en tryggare stadsdel.