Bygglov godkänt för Söderdalen kvarter 8

Projekt / Vår verksamhet150

Nu är bygglovet för kvarter 8 i Söderdalen godkänt!

Bygglovet för Söderdalen kvarter 8, beläget i Järfälla kommun, är nu godkänt. Kvarteret innehåller hyresrätter och består av totalt 6 st trapphus om 5-6 våningar, totalt ca. 220 lägenheter, fördelade i en U-formad huskropp och utförs på uppdrag av JM AB. Kvarteret är slutet ut mot lokal- samt huvudgator och öppnar upp sig med innergården mot den intilliggande parken.

 

 

Fasaden är i ett klassiskt rött tegel med ljusa fogar. Teglets kulörer har sedan fått sätta färg på dess omkringliggande material. En mörkare röd nyans på fönsterkarmar och balkongräcken, och ett något ljusare tegelrött skivmaterial på fasadens alla indrag. Dessa indrag i fasadliv bidrar till att bryta upp byggnadens ganska stora volym i mindre delar. Fasaden delas även upp ytterligare med en variant på det röda teglet som går mer åt brunt. Mot lokalgatan gestaltas entréplan mer stadsmässigt med en avvikande tegelsort i ljust grå. Denna ljusgrå del av ytterväggen får även rader av utskjutande stenar för att skapa större detaljrikedom. Mot innergården använder vi samma ljusa tegel för att främja dagsljuset, samt för att ljusa upp den annars ganska långsmala gemensamma ytan.

 

 

Lägenhetsfördelningen är blandad, med allt från små 1 RoK till större 5 RoK. Mycket omsorg har lagts på att få till flexibla och tillgängliga lägenheter som uppfyller kraven på dagsljus. I huset finns både souterränglägenheter och vindslägenheter. Alla lägenheter har dessutom tillgång till antingen balkong eller uteplats. Vår förhoppning är att byggnaden ska fungera för alla. Det finns lägenheter lämpliga för en ung nyss utflyttad till sin första lägenhet, till barnfamiljer mitt i vardagslivets stök, och till äldre med utflyttade barn som kanske söker ett något mer lättskött boende.