Nu står CarNext färdigt!

Projekt / Vår verksamhet134

Nu står vårt nya Automotive-projekt CarNext färdigt

Ett av våra senaste Automotive-projekt CarNext står nu färdigt. Byggnaden, belägen i Upplands Väsby, utmärker sig med sin imponerande 102m långa fasad, synlig för alla som färdas via E4:an.

Uppdraget vi fick från Stendörren Fastigheter AB var att anpassa den befintliga lokalen till en väl fungerande lokal för bilförsäljning med showroom, kontor och verkstad. CarNext ska driva bilhallen och deras CI-manual (Corporate Identity) implementerades med kulörer och materialval som uppfyller deras visuella standard.

Befintlig stomme har bevarats och genom att lägga till ett lättare träbjälklag har försäljningsytan ökats till nästan det dubbla. En uppglasad utvändig bilhiss fungerar både som skyltning och inlast till det övre planet. Oljeavskiljare för vatten som används i verkstadens del och goda materialval har prioriterats för ett bra energiresultat. Samtidigt har nyckeln i projektet varit att utföra uppdraget genom en väl genomförd varumärkesanpassning för att uppnå ett robust och hållbart slutresultat.

Vi är stolta och glada över att förstärka vår samarbete med Stendörren Fastigheter AB genom ett så spännande och utmanande projekt.