Co-Created Cities event på Dome of Visions

Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

Igår hölls eventet Co-Created Cities  av Burning Man på Dome of Visions, en kreativ workshop om stadsutveckling. Politiker, stadsplanerare, fastighetsägare, byggbolag med flera var inbjudna ”inte för att lyssna, utan för att skapa.”

Vid entrén fick vi en post-it lapp och den vänliga uppmaningen att vara med och kreera, vilket många gick in för med liv och lust. Fyra stationer fanns på plats, med var sin ”bortglömd” plats i Stockholm presenterad, färdig för idéer att flöda.

För några veckor sedan träffade jag Lukas Lilja, medskapare inom Burning Man-kulturen i Stockholm, på en stadsbyggnadsworkshop på Stadshuset. Där blev han intresserad av en öde plats i staden som vi presenterade som en möjlig pop-up waterfront-park: Klara kaj, som idag är rätt osynlig och som, när man lägger märke till den upplevs som en ogästvänlig och mörk trafikapparat.

Lukas hade roligt nog också tagit med “vår plats”, Klara kaj, eller ”Mordor” – som Burning Man rätt träffsäkert kallade platsen. Många samlades kring den och genererade idéer – med många härliga förslag som följd. Flera idéer känns igen från de workshopar vi själva har haft, lite kul att mycket känns som så självklart att göra på den platsen, andra nya härliga idéer kom också upp i livfulla samtal om platsen.

Eventet tog fram en mängd idéer om vad man kan göra åt Stockholms ogästvänliga platser. Vi på ETTELVA Arkitekter fortsätter att undersöka och förbereda inför en möjlig pop-up waterfront-park som kan skapa en backdrop till en mängd olika användningsområden och event!

Burning-Cities-Stockholm-2017-ideer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På eventet: Cecilia Hörngren, ETTELVA Arkitekter.