Detaljplanen för Granitvägen har vunnit laga kraft

På ritbordet42Projekt / Vår verksamhet134

ETTELVA har projektlett arbetet och ansvarat för framtagande av planhandlingar för den nya detaljplanen för Granitvägen i centrala Tyresö. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och utbyggnaden kan påbörjas. Vi ser fram emot att följa utbyggnaden av den nya bebyggelsen som innebär cirka 430 bostäder, allaktivitetshus/kyrkolokaler, café och second hand-butik samt verksamheter kombinerade med bostäder. Detaljplanen möjliggör allmän plats i form av gator och naturmark. Projektet är ett samarbete mellan Tyresö kommun och tre aktörer, en bostadsrättsförening, en byggare och Filadelfiakyrkan. Området har en stark potential med varierad topografi, befintlig kulturmiljö och närhet till service och kommunikationer. Kul tycker vi på ETTELVA!