Detaljplanen för Postgården godkänd

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

”Ett kvarter som sjuder av liv är en tillgång för hela stadsdelen. I gatuplan finns ytor för olika verksamheter samt bostadskomplement. Här finns rum för cykelverkstaden, bageriet, inredningsarkitekten eller frisören.”

2012 gjorde vi de första skisserna och nu är vi i hamn. Detaljplanen för Postgården är godkänd, och på uppdrag av Stadsutveckling AB har vi på ETTELVA tagit fram underlag för detaljplan och kvalitetsprogram för kvarter A.

Postgården är en del av stadsutvecklingsområdet Årstafältet i Stockholm. Denna del är som är etapp 2-södra av Årstafältet består av 5 nya kvarter där olika team av byggherre och arkitekt tagit fram underlag för detaljplan. Kvarter A ligger i skärningspunkten mellan den äldre bebyggelsen i Valla och de nya etapperna av Årstafältets nya bebyggelse och angränsar därmed till både skilda typologier och olika skalor.

Den smala tomten, som i norr möter hög bebyggelse och i söder lägre, har skapat förutsättningar för utformningen av kvarteret. Hänsyn har tagits till befintliga karaktärer i Årsta samt tidigare utredda etapper. De olika byggnadstypologier som har studerats är höghusen längs den stora centrala parken, projektets lägre solitärer samt stadsradhus, som skapar miljöer i greppbar skala. Tanken för kvarter A har varit att skapa en symbios av dessa typologier och på så sätt dra nytta av dess fördelar och karaktärer. Vi har velat koppla ihop höghusens dynamik med radhusens mindre skala och använt oss av lägre solitärer för att göra detta.

Med olika typologier sammansatta till en terrasserad volym hanteras både buller, sol och vinddrag på ett fördelaktigt sätt. Volymen delas upp i olika partier som ger vertikalitet och småskalighet. Lokaler i gatuplanet bidrar till ett eget horisontellt motiv i gaturummet längs huvudgatorna.

Det som är karakteristiskt för Postgården kvarter A, är läget som möjliggör generösa terrasser i soligt läge. Som boende i kvarter A med hörnlägenhet och takterass får du i princip tillgång till en trädgård i ditt boende. Här kan vildvin och murgröna klättra upp över de brunröda tegelfasaderna och skapa gröna trädgårdar. De gröna terrasserna bidrar i sin tur till bättre boendemiljö för alla, då de ger mer grönska till området, skapar ett fint solinfall, ljusare hem och luftigare gård. Generösa uteplatser inger en känsla av frihet i hemmets utezon med möjlighet att själv sätta prägel på sin egen gröna oas. Gemensam takterrass möjliggör för alla att ta del av det gröna.