ETTELVA hjärta Salem

Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVA Arkitekter är tillsammans med Concent en av fyra aktörer som ska förvandla Salem Centrum till en öppen och dynamisk stadsdel att både bo och vistas i. Markanvisningstävlingen avgjordes tidigare i veckan och igår kungjorde Salems kommun vilka aktörer som de valt att gå vidare med. 

-I vårt förslag är livet mellan husen en hjärtefråga. Vi vill skapa ett attraktivt och tryggt boende och en omgivande miljö med tydlig sport- och aktivitetsprofil. Det vill vi göra genom att fläta samman stråk med stora, gröna ytor för rekreation och fritidsaktiviteter med ett centrumstråk som har butiker i bottenplan. Från centrum leder ett stråk ner till en aktivitetspark med kommunhus, bibliotek och skola. Sammanflätningen skapar naturliga mötesplatser som lockar både till aktivitet och gemenskap, säger Mats Marnell, ansvarig arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

Läs om projektet i medierna här, här och här.