ETTELVA i Fastighetsvärlden

Media17Projekt / Vår verksamhet129

Fastighetsvärlden listar 16 planerade höghus i Sverige, på tredje plats hittar vi Sport Hotels of Sweden i Kista.

ETTELVA har tillsammans med systerföretaget MER tagit fram idé, koncept och underlag till detaljplan för hotellet.

Beställaren med ny ägarkonstellation arbetar vidare med sin arkitekt efter det att markanvisning har erhållits.