ETTELVA leder nätverk för hållbart samhällsbyggande!

Hållbarhet43Projekt / Vår verksamhet135

Vi har varit medlemmar i SGBC i många år och något av det vi uppskattar mest är just nätverkandet och möten med kollegor i branschen för att lära av varandra och diskutera hållbar utveckling i planering och byggande. Vi ser fram emot våren med alla kommande samtal och den inspiration som vi hoppas att nätverket kommer att bidra med!

 

Vi på ETTELVA har fått glädjen att leda det nystartade nätverket för Sweden green building councils nätverk i region öst. Tillsammans med en arbetsgrupp med engagerade och kunniga personer från Riksbyggen, Hemsö, Areim, WSP, Zengun, Järfälla kommun och Bjerking startar vi denna vecka planeringen av vårens aktiviteter i nätverket.

Nätverket syftar till att öka intresset och kompetensen inom hållbart samhällsbyggande runt om i regionen. Detta görs genom nätverksträffar, studiebesök och seminarium. Genom nätverket får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra i ditt närområde.

Har du idéer och önskemål på teman och studiebesök får du gärna kontakta och tipsa vår hållbarhetschef Emma Östlund.

Kontakt: Emma Östlund
emma.ostlund@ettelva.se
072- 450 01 02

Det regionala nätverket ska:

• Anordna minst två lokala seminarier/workshops/medlemsmöten/studiebesök/mingel eller andra aktiviteter på temat hållbart samhällsbyggande per termin.

• Skapa engagemang och delaktighet hos SGBC:s medlemmar i regionen genom att göra det möjligt att lämna förslag på aktivitet inom nätverket till nätverksledaren.

Läs mer om nätverket på SGBC:s hemsida: https://www.sgbc.se/nyheter/nytt-i-vara-natverk/