ETTELVA + Odla ihop

Event22Omvärld86Projekt / Vår verksamhet186

Tillsammans med den ideella föreningen Odla ihop anordnade ETTELVA fredagen den 26 juni ett evenemang med syfte att inspirera, samtala kring och lära sig mer om odling.

Vid årsskiftet startade ETTELVA Arkitekter upp kompetensområdet landskapsarkitektur genom våra nya kollegor Fredrik Hast, Sara Hedlund och Jesper Karlsson. Sedan start har de tre arbetat med en rad olika typer av projekt i olika skeden och nu när sommaren är i full blom och vi ser att allt fler kommer att vistas mer i sin närmiljö kändes det extra aktuellt att se hur vi tillsammans kan lära oss mer om odling och dess möjligheter.

– Just odling är något som vi gärna vill lära oss mer om då vi ser att det är något som kan tillföra mycket i de miljöer vi vistas i. Samtidigt är det också en av flera viktiga faktorer i strävan mot ett mer hållbart samhälle; både rent ekologiskt och socialt. Genom företagets verksamhet har vi möjlighet att påverka samhällsbyggandet i flera olika skeden, från detaljplan till bygghandling – och ibland även ännu tidigare, berättar Sara Hedlund och fortsätter:

– Vi som landskapsarkitekter vill såklart ta ansvar för hur vi kan arbeta för en hållbar livsmiljö. I och med att vi arbetar med så många olika typer av miljöer i våra projekt ser vi en stor potential att fånga upp och skapa bättre förutsättningar för odling på den tomtmark, de bostadsgårdar, parker och andra offentliga platser som vi arbetar med.

Våren 2019 startades ett globalt nätverk, Architects Declare, för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Nyligen hölls även ett webbinarium som hette Landscape Architects Declare, där stora delar av landskapsarkitektkåren var samlad och representanter från riksarkitekten, Boverket och Trafikverket fanns med och föreläste med syfte att samordna och dela kunskap om hur vi arbetar för att implementera Agenda 2030.

– Nu uppmanas vi att ta vårt ansvar och helt enkelt gå till handling genom att starta nätverk och diskutera vad vi kan göra, varpå det här eventet och samarbetet har startats tillsammans med Odla ihop. Framöver vill vi arbeta för att förbättra förutsättningarna för odling samt aktivt se möjligheter i våra projekt för planering av odlingar, fruktträd och bärbuskar. Vi vill arbeta proaktivt för att främja det pedagogiska värdet av att odla i staden och förvalta den stora potential det finns för att fler människor ska lära sig om allt det ätbara som växer i vår närmiljö, både i planerade odlingar och fritt växande.

Odla ihop är en förening som arbetar med hållbara, öppna odlingar tillsammans på offentliga platser utan kö eller krav på engagemang. Vi tycker att odla ihop är ett intressant koncept och vi tror att arkitekturen kan bidra till att sätta ramarna för odling som gemensam fritidssyssla. På plats under evenemanget fanns Karin Saler och Ola Schubert, som är två av de engagerade i föreningen, för att berätta om hur de arbetar med och ser på odling:

– Odla ihop bygger på ideellt engagemang där människor bidrar med det de vill göra och hinner med. Det gör att inte allt som vi planerar blir av, men också att en del oplanerade saker sker, konstaterar Karin.

 

 

Odla ihop har i år funnits i fem år och finns idag på tre olika platser; Aspudden, Tantolunden och Öråker. I Öråker bedrivs verksamheten som ett samarbete med en privat bonde där Odla ihop fått tillstånd att odla på den privata egendomen. I Aspudden och i Tantolunden sker istället odlingen på offentlig mark genom brukaravtal med staden.

– Genom brukaravtalen brukar vi stadens mark och odlar för allmänheten att plocka av grödorna vi odlar. Men att alla faktiskt får plocka av det som odlas är ingen självklarhet för majoriteten av dem som passerar våra odlingar. Generellt är det få som vågar plocka av det som finns i odlingarna om de inte är engagerade i verksamheten eller känner någon som är det, då den första tanken hos människor ofta är ”det är inte mitt, utan någon annans”. Men i just detta fall så är det vårt – det är allas, berättar Ola.

Att odling och nyttjandet av naturens skafferi ligger i tiden är något som gör möjligheterna med odling ännu större. Det finns en vilja hos många att lära sig mer om allt det som finns i vår närmiljö.

Vad kan vi som arkitekter bidra med för att möjliggöra för verksamheter så som Odla ihop?

– Rent konkret så är tillgången till vatten väldigt viktig för att vi ska kunna starta upp en plats för odling. Likaså är tillgången till förvaring av redskap genom en mindre bod eller liknande, konstaterar Karin.

Vad är drömmen med Odla ihop?

– För Odla ihop Aspudden skulle jag säga att drömmen är att få utveckla och utvidga verksamheten. Lite längre bort här finns en grusplan och i anslutning till den en barack som tidigare varit en förskola men som framöver ska rivas. Drömmen hade varit att där få starta upp en plantskola och en större odlingsplats. Får jag drömma vidare ser jag att detta koncept skulle sprida sig och bli till en verksamhet som finns i varje stadsdel, berättar Ola innan Karin tar vid;

– Min vision för Odla ihop handlar mer om hur vi kan ta oss förbi alla juridiska begränsningar som idag hämmar utvecklingen av organisationen. Så som, vem äger marken och hur får man nyttja den? Det finns så mycket platser runt om i våra miljöer som bara blir till mellanrum som inte används och där ingen riktigt tar ansvar för marken. Det blir ytor där ogräs och sly får växa fritt på ett sätt som gör att ingen tar tillvara på dess potential; antingen genom att faktiskt bruka marken och odla mer och fler olika typer av ätbara saker, eller genom att ta tillvara på det som naturligt växer i mellanrummen.

– Verkligen, instämmer Ola. Till exempel har vi sett att vi genom att odla fritt växande växter (som av de flesta betraktas som ”ogräs” såsom harsyra, nässlor och löktrav) i en pallkrage fått fler att våga plocka samma växter även där de växer fritt. För växter som odlas i en inramad pall signalerar ätbarhet vilket gör att människor vågar mer. Det gör att fler vågar plocka det som växer fritt när odlingen i pallkragen kan agera facit. På det sättet kan vi börja motverka våra förutfattade meningar om vad som faktiskt är ogräs.

– Genom eventet vill aktivt ta ställning och lyfta vikten av odlingen och de kvaliteter det medför, men vi vill också lyfta vikten av samarbeten. Vi hoppas att det blir ett långsiktigt samarbete tillsammans med Odla ihop där vi kan utbyta kunskap med varandra, sammanfattar Sara.