ETTELVA satsar på utbildningslokaler

Projekt / Vår verksamhet109

Nu startar ETTELVA Arkitekter fokusområdet Utbildningslokaler.

Yusuf Pektas, som har varit verksam som arkitekt i över trettio år, blir ansvarig för Utbildningslokaler på ETTELVA.

– Vi ser en växande efterfrågan av våra tjänster rörande utbildningslokaler och lärmiljöer i stort. Då är det extra roligt att fördjupa mig i frågorna som rör lärmiljöer så att vi kan delta i utvecklandet av nya och befintliga koncept för såväl privata som för offentliga beställare, säger Yusuf Pektas.

Yusuf har varit uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA sedan 2006 och har bred erfarenhet av projektering av utbildningslokaler. Den senaste tiden har han bland annat ansvarat för Rimbo nya skola och kulturscen (se bild), Rinmangymnasiet i Eskilstuna, en ny grundskola och träningsskola i Eskilstuna samt ett antal förskolor i Norrtälje kommun.

– Yusuf har lång erfarenhet av projektering i komplexa projekt. Han har stor kunnighet inom både projektering på hög detaljeringsnivå och att ta fram koncept för nya byggnader samt omvandling av befintliga lokaler till nya funktioner, säger Anders Lindh, VD på ETTELVA.