ETTELVA startar nytt affärsområde för uppdrag inom bilbranschen!

Projekt / Vår verksamhet129

För att bättre kunna möta våra kunders behov inom varumärkesarkitektur och fastighetsutveckling i automotive-sektorn startar ETTELVA nu affärsområdet ETTELVA Automotive. Målsättningen är att kunna erbjuda bättre service med enklare kontaktvägar, större erfarenhetsbank och snabbare leveranstider. Vi kommer också att satsa på mer avancerad hantering av Corporate Identity-standarder och effektivisering av samordning av verkstadsentreprenader i byggskedet.

Affärsområdesansvarig blir ETTELVAs medarbetare Magnus Troedsson med gedigen specialkompetens och lång erfarenhet inom varumärkesarkitektur för bilbranschen.