ETTELVA stödjer Integrationspakten

Hållbarhet46Projekt / Vår verksamhet147

Integrationspakten är ett initiativ från Stockholms stad som verkar för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

ETTELVA är medlem i nätverket där arbetsgivare från privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor tillsammans kan hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande.

Integrationspakten har tre mål:

  • att möta arbetsgivares behov av kompetens
  • att korta vägen till språk och arbete
  • att stärka integrationen i Stockholm.

Vi på ETTELVA Arkitekter ser medlemskapet i Integrationspakten som en självklarhet för att bidra till ökad integration och hjälpa de tusentals människor som söker jobb att få kontakt med arbetslivet. Vårt engagemang i Integrationspakten är en naturlig fortsättning på vårt arbete för ökad social hållbarhet och ett samhälle där omtanke står i fokus.

Läs mer om Integrationspakten här!