ETTELVA tredje störst inom bostadsbyggande

Projekt / Vår verksamhet67

Sverige Bygger har listat de 25 mest aktiva arkitektkontoren inom bostadsbyggande per storstadslän. I Stockholms län rankas ETTELVA som tredje mest aktiva arkitektkontoret.

Rankningen är gjord utifrån antal rapporterade uppdrag på bostadsprojekt som haft eller har en planerad byggstart 2015-2019. (*Mkr i byggkostnad är den totala byggkostnaden för projekten.)

Tack till alla duktiga medarbetare och hängivna beställare!