ETTELVA utvecklar Barkarbystaden tillsammans med Järfällahus

På ritbordet28Projekt / Vår verksamhet109

ETTELVA ritar ett centralt kvarter.

Järfällahus har tilldelats en markanvisning för 200 lägenheter och 1 600 m² lokaler i Barkarbystaden av Järfälla kommun. Sammanlagt ca 2 000 bostäder, service, centrumverksamheter, kontor, torg och parker och en ny tunnelbanestation ska byggas i området.

ETTELVA har genom en förnyad upphandling inom befintligt ramavtal för Järfällahus tilldelats uppdraget för ett centralt kvarter i området med direkt koppling till centrumtorget och tunnelbanan.
– Upphandlingen av Järfällahus var särskilt hedrande att tilldelas då stor vikt lades vid goda referenser och tidigare genomförda projekt, säger Anders Lindh, VD på ETTELVA.