ETTELVA vinner markanvisningstävling i Vaxholm

Projekt / Vår verksamhet232

Tillsammans med Besqab och Södergruppen arkitekter har ETTELVA tagit fram markanvisningsförslag för Norrberget i Vaxholm. Projektet omfattar 300 bostäder, varav ETTELVA ritat 150 stycken. ETTELVAs förslag utgick från befintlig stadskaraktär med småskalig bebyggelse.

Utdrag ur Vaxholms kommuns pressmeddelande:

“Vinnarförslaget visar en stor variation, där bebyggelsens karaktär och anpassning till Vaxholms förutsättningar vunnit uppskattning från både bedömningsgruppen och Vaxholmsborna.

Markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget är avgjord. På kommunstyrelsens möte 23 mars beslutade ledamöterna att gå på bedömningsgruppens förslag om att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. Bebyggelsen i det vinnande förslaget upplevs väl anpassad till Vaxholms förutsättningar och knyter an till befintlig bebyggelse och stadskärnans karaktär. Det är också det förslag som fått mest positiv respons från Vaxholmsborna.”

Läs hela pressmeddelandet här.