ETTELVA vinner tävling i Uppsala

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVA och Borätt/Seniorgården får två av tre kvarter i området Börjetull i Uppsala.

I norra Uppsala utvecklar kommunen cirka 1500 nya bostäder, kontor, nya förskolor och park. Dialogprocessen för den första etappen i Börjetull är nu avslutad och ETTELVAs projekt är ett av två vinnande förslag.

Börjetull blir en av Uppsalas entréer, en övergång mellan kvartersstad och rekreationsområde. Den nya bebyggelsen bjuder in till upplevelser och möten, både i stad och natur. Genom att skapa förutsättningar för en trygg stadsdel som är levande över dygnet skapar vi en attraktiv stad med goda bostäder, handel och service. Vårt förslag grundar sig på Uppsalas motto, en stadsdel som säger ”Välkommen hit, välkommen hem”, och det har varit mycket givande att arbeta med kommunen och Uppsala industrihus.

– Det har varit ett roligt tävlingsarbete i form av en dialogprocess under hösten, och ännu roligare är förstås att ETTELVA får arbeta vidare med vårt finfina förslag! säger Nico Liljenberg, uppdragsansvarig arkitekt och ansvarig Bostad på ETTELVA.

Läs pressmeddelandet från Uppsala kommun här.

Ur beslutsomdömet från kommunen:

AB Borätt och Seniorgården AB i samarbete med ETTELVA arkitekter
“Förslaget övertygar med sin välgestaltade utformning och variation i skala och färgsättning.
Formspråket lämpar sig väl för både för det centrala läget och för mötet med Librobäcken.
Utvecklat förslag för både kommersiella och gemensamma lokaler. Bottenvåningar som
skiljer sig från övriga fasader bidrar till ett attraktivt och levande gaturum.
Förslaget har en väl utnyttjad markanvändning som ger utrymme för rymliga bostadsgårdar
och utrymmen för möten. I Vallongatans förlängning föreslås en Allemansgata vilket kan bli
en fin entré till rekreationsområdet vid Librovallen.”