Examen för deltagarna på ETTELVAs UA-skola

Projekt / Vår verksamhet181

Nu har deltagarna i ETTELVAs UA-skola tagit examen!

Sedan november 2021 har ett gäng uppdragsledare på kontoret gått ETTELVAs UA-skola. De har setts cirka en förmiddag i månaden vid sju tillfällen för att prata om utvecklande ledarskap, säljprocess, kompetens och utveckling. I kursen har de har fått lära sig om ledarskapstyper, “jag-budskap”, hur man kan jobba med feedback och hur grupper fungerar. Kursen leddes av Marie Kasselbäck från Mabab Utveckling AB som både inspirerat och utmanat. En utbildning som uppskattats av deltagarna, inte minst för de diskussioner de haft kopplade till kursens teman. Det finns mycket igenkänning och lärdom att dra från varandra när man delar erfarenheter.  Alla deltagare var överens om att vikten av forumet, att ses och prata, har varit en lika viktig del av utbildningen som den kunskap Marie kommit med.

Kursen avslutades den 6 maj då alla deltagare fick presentera varsitt ledarlöfte. Det blev en högtidlig stund med många fina ord där det delades ut diplom till alla deltagare. UA-skolan är en del av kontorets kompetenssatsning under det gångna året. Vi tackar varandra och vi tackar Marie för fina och givande dagar tillsammans!