Godkänt bygglov för Kv. 10 Söderdalen

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Nu är bygglovet för kv. 10, som ligger längst ner i den södra änden av Söderdalen, godkänt.

Kvarteret som med sina två separata huskroppar minner om hus i park. Med park i öster och Bällstaåns strandpromenad i sydväst får de båda husen ett naturskönt och öppet läge med direkt närhet till både grönytor och planerad rekreation. Bostadshusen präglas av ett enkelt uttryck med finess och väl omhändertagna detaljer vid exempelvis entréer och en sockel i natursten. Något som också karaktäriserar husen är deras balkonger med mjuka rundade hörn som för tankarna till den omtyckta funkistraditionen samt skapar ett vänligt uttryck. Perforerad plåt i räcken och att fasaderna är putsade dels i en ljust grön nyans och en vit kulör bidrar att skapa generöst med dagsljusinsläpp i lägenheterna. De olika fasadkulörerna återfinns även i detaljer såsom fönsterkarmar på de respektive husen vilket bidrar till att skapa en lugn sammanhållen helhet med variation.

Mot Bällstaån präglas gestaltningen av ett gavelmotiv uppbrutet med hjälp av en indragen balkong som ger vertikalitet och variation. Denna vertikalitet återfinns även på fasader mot huvudgatan, där skapat med hjälp av fönstermotiv som påminner om franska balkonger. Lägenheter i entréplan har tillgång till uteplatser avgränsade med halvtransparenta skärmar som tar upp rundning i hörn och binder samman uttrycket med ovanliggande balkonger. Mot ån högst upp i husen finns också en indragen terrass som knyter an till två större lägenheter och tar ned skalan.

Den grönskande gården knyter an till omgivande parkstråk med dess å som ringlar förbi kvarteret. Dagvatten fördröjs i planteringar och krossdiken vilka slutligen mynnar i s.k. rain gardens på södra sidan. Dessa utgör även små smycken mot den allmänna gång- och cykelvägen. Gården rymmer ytor för såväl vistelse som grill och småbarnslek. Då marken lutar mot söder tar trädäck upp nivåskillnader på både privata och allmänna uteplatser.

Vi ser nu fram emot fortsatt arbete med projektet under hösten.