Försäljning och byggnation av Kallfors höjder

Projekt / Vår verksamhet143

Mycket har hänt sedan arbetet med Kallfors höjder inleddes 2016. Vi tänkte därför passa på att kolla läget med Rudsjön Entreprenad för att se vad de känner när de ser tillbaka på projektets process. Hur känns det nu när bygglovet för områdets sista två etapper, etapp 3-4 som arbetats fram under året, vunnit laga kraft under hösten 2020? Och hur känns det att inflyttningen i etapp 1 har påbörjats, lägenheterna i etapp 2 är slutsålda och försäljning av etapp 3 snart ska börja?

Samarbetet mellan Rudsjön Entreprenad, kommunen och ETTELVA Arkitekter påbörjades under hösten 2016. ETTELVA hade då dels i uppdrag att ta fram en detaljplan åt kommunen, dels uppdraget åt Rudsjön Entreprenad, som äger marken, att utforma området och husen som underlag till detaljplanen. Detaljplanen antogs i mars 2018 och vann laga kraft i maj 2018. Under våren 2018 fortsatte samarbetet mellan Rudsjön Entreprenad och ETTELVA då arbetet med bygglov för hela detaljplaneområdet påbörjades. Området delades då in i fyra etapper bestående av omkring 160 bostadsrätter fördelade i 11 punkthus med tillhörande carportar, anläggningar och en separat gemensamhetslokal med gästlägenhet.

 

Hur känns det att se tillbaka på projektet från projektstart då detaljplanearbetet började till nu?

– Det känns verkligen overkligt att tänka på den kulle som vid projektstart bara bestod av skog, till att idag se det området som börjar ta form på dess topp i form av två inflyttningsklara hus, pågående byggnationer av tre till som är inflyttningsklara i juni 2021 och ytterligare tre hus som ska börja byggas för att stå klara våren 2022. Självklart har inte hela processen varit en dans på rosor utan delar har såklart varit svårare. Men den känsla som ändå genomsyrar bilden av processen är hur fint samarbetet har fungerat med alla involverade i projektet. Vi på Rudsjön har värnat om våra frågor, Nokon som bygger husen har värnat om sina och ni på ETTELVA har värnat om era. Alla har verkligen visat en omtanke för det vi tillsammans har åstadkommit – och bryr man sig om varje del i projektet så blir resultatet bra.

 

Vad tycker ni har blivit det bästa med området/husen?

– Det bästa med området är helt klart det unika läget på kullen! Bara att se på områdets överblicksbild inger lugn. Det känns som att och man kommer upp till ett litet naturnära samhälle där just känslan av skog och natur är det som omfamnar en. Alltifrån att området består till stor del av bevarad skog och naturmark, husens lugna och skogsnära färgpalett, carports med sedumtak och utsiktsläge från alla husens balkonger/uteplatser gör att platsen fylls av lugn. Och för dem som flyttar in redan nu har vi sett till att få blommor och träd på plats i området för att se till att skapa en känsla av att deras del av området är klart och inger just en känslan av lugn trots att byggnationerna fortsätter i vidare delar av området.

 

Vad har varit mest uppskattat av dem som köpt lägenheterna?

– Den reaktion som har varit roligast att se hos de flesta köparna har varit att deras första besök i husen och i området har överträffat deras förväntningar. Att komma på plats och förvandla det som innan bara upplevts på bild till att bli en verklig plats och ett hem har varit häftigt att se. Det som besökarna har pratat varmast om är lägenheternas väl tilltagna spröjsade fönster och härliga ljusinsläpp, stora balkonger med vacker utsikt från alla våningsplan och trevliga planlösningar. Vad som också har varit väldigt uppskattat är den klassiska stil som präglar lägenheternas materialval och färgpalett, vilket har gjort att väldigt få kunder har gjort extra tillval – majoriteten har varit väldigt nöjda med det koncept som redan tagits fram.

 

Vilken typ av personer/familjer är det som  attraherats av Kallfors höjder?

– Tro det eller ej men det är faktiskt inte bara golfare som attraheras av denna typ av område! Eftersom det finns lägenheter av alla storlekar är det över lag väldigt olika familjekonstellationer och personer i olika åldrar som sökt sig till Kallfors höjder. Men det som präglar de flesta av våra kunders tillvaro är att de har en aktiv livsstil och attraheras av det naturnära läget. I närområdet finns förutom golfbana även utegym och padel, utöver de vackra naturområden som omger Kallfors höjder.

 

Hur känns det nu när bygglovet är godkänt för alla etapper, två etapper är slutsålda och det snart är bygg- och försäljningsstart för den tredje?

– Vi är både ödmjuka och tacksamma för att allt har gått så bra. När byggnationerna och försäljningen av Kallfors höjders första etapp inleddes började samtidigt bostadstoppen att dippa och nya amorteringskrav tillkom. Sen kom dessutom den pågående pandemin och skapade ytterligare osäkerhet kring hur försäljningen skulle gå med vidare etapper. Därför nyper vi oss själva i armen nu när det trots allt har gått så bra och vi redan 6 månader innan inflytt i etapp 2 har sålt de sista lägenheterna. Så vi blickar försiktigt men optimistiskt framåt och ser nu i nästa steg fram emot säljstart av etapp 3 som går av stapeln den 11 januari 2021. Vi är ödmjuka men också supertaggade på allt som väntar framöver!