Liljevalchs: Plansamråd och Vårsalong!

Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

ETTELVA har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan intill Liljevalchs konsthall. Samtidigt som planen nu är på samråd pågår årets upplaga av den populära vårsalongen på konsthallen.

Liljevalchs Vårsalong är en årligt återkommande utställning på Liljevalchs och har anordnats sedan 1921. Alla över 18 år är välkomna att skicka in bidrag salongen. En jury väljer sedan ut vilka verk som ställs ut och alla verk på utställningen är till salu. Den som inte redan varit förbi och sett årets salong har fram till 23 april på sig att ta en tur till Djurgården. Förutom att kolla in konsten och uppleva både den äldre och den nyare arkitekturen kan man passa på att trampa runt i ett av våra planområden; den lilla platsbildningen i kvarterets östra del. Här tar vi, på uppdrag av Stockholms stad, fram en detaljplan som ska omvandla platsen från allmän plats till kvartersmark. Vi hörde med Hedda Nilsson Orviste som jobbar med planen för att lära oss mer om vad det innebär.

Vad handlar det om – ska platsen byggas om igen den är ju ganska nyanlagd?
– Nej platsen ska inte byggas om. Den ska bara bli en del av Konsthallens fastighet. I gällande plan är platsen reglerad som park och den ägs och sköts av kommunen. Det betyder att konsthallen inte själva kan bestämma vad som får göras där. Nu ska detaljplanen ändras så att platsen kan bli del av konsthallens egna tomt. Då kan de till exempel ordna utställningar eller föreställningar lättare. Skötseln av platsen kommer också bli konsthallens ansvar.

Hedda har jobbat med planen sedan förra året och tagit fram ett förslag till ny detaljplan tillsammans med stadsbyggnadskontoret. Nu är förslaget ute på samråd vilket innebär att den ställs ut så att berörda och allmänheten kan ta del av förslaget. Du kan se förslaget på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen eller via den här länken: Bygg- och plantjänsten

På Liljevalchs hemsida kan läsa mer om vårsalongen: liljevalchs.se/kalender/varsalong2023