Mälarholmen klättrar 204 placeringar i rapporten Branschöversikten

Projekt / Vår verksamhet124

Mälarholmen, koncernen där ETTELVA Arkitekter och MER står för konsultverksamheten, har under 2015 klättrat 204 placeringar vad gäller omsättning bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna.

Mälarholmen hamnar därmed på plats 65 i Svenska Teknik & Designföretagens rapport Branschöversikten. Företagskoncernen hamnar på sjunde plats gällande omsättning bland Sveriges största arkitektgrupper. Sett till antalet anställda bland Nordens största arkitektgrupper hamnar Mälarholmens konsultverksamhet på plats trettiofem.

Branschöversikten är en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. Listan publiceras årligen av Svenska Teknik&Designföretagen.