Naturnära toner, tallskog och stenhällar på höjden

Projekt / Vår verksamhet230

Småhusområdet Skölstahöjden utanför Uppsala är färdigställt
och de boende är inflyttade

En solig augustidag tog sig några av våra kollegor ut till Skölsta utanför Uppsala för att besöka vårt projekt Skölstahöjden, utfört på uppdrag av JM Uppsala. Skölstahöjden består av 36 svanencertifierade villor i tre olika storlekar som är utplacerade i det naturnära området. Färgsättningen hämtar inspiration i de kulörer som naturligt framträder på platsen. I husfasader återfinns två olika grå toner som knyter an till platsens stenhällar och mossa samt en brun kulör som återfinns i tallarnas stammar. Färgen är en lasyr som gör att träets struktur framträder fint i fasaderna. Fönster har mörka karmar och spröjs och ytterdörrarna har en grön kulör. Mellan husen valde man att strö ängssådd för att knyta an till kvaliteter i den kringliggande miljön och för att få in blomster på platsen.

– Det är alltid lika givande att se hur de färdiga husen reser sig i området, hur husen möter det befintliga och intilliggande samt hur husen tillsammans utgör de nya kvarteren. Det som kändes extra roligt var att se hur fint husen landar i topografin samt hur de möter stenhällarna och den delvis bevarade tallskogen, konstaterar Linda Saarnak som var uppdragsansvarig arkitekt för projektet och som också var med vid platsbesöket.

Trots att många hus är av samma typ så ser man tydligt hur de boende redan har hunnit börja sätta sin egen prägel på sina nya hem/boendemiljöer och gett området liv. Vi ser fram emot att längre fram återbesöka området och se hur det med tiden utvecklats ytterligare.

Skölstahöjden är del av ett område som vi på ETTELVA arbetat med förut. Sedan tidigare har vi färdigställt det intilliggande området Äppelbyn.