Nyårskrönika 2016

Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVA Arkitekter har haft ett framgångsrikt år med många intressanta projekt, stor tillväxt och en ökad uppdragsmängd.

De tre affärsområdena Bostad, Stadsbyggnad och Kommersiellt har fått tillökning under 2016.  För att ytterligare stärka vår position inom automotive-sektorn och varumärkesarkitektur startade ETTELVA affärsområdet Automotive. Målsättningen är att kunna erbjuda bilbranschen bättre service med enklare kontaktvägar, större erfarenhetsbank och snabbare leveranstider.
Vi har även startat ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av kulturhistoriska miljöer. Affärsområdet Kulturarv lanseras för att i ökande omfattning arbeta med våra beställare för att finna de bästa hållbara lösningarna för våra kulturskatter.

ETTELVA har vuxit inom alla affärsområden under året och samtliga affärsområden går framåt i den starka konjunkturen. Särskilt glädjande är att affärsområdet Stadsbyggnad expanderat och nu omfattar sju personer. Vi på ETTELVA arbetar med fördel i tidiga skeden och det finns ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor i företaget.

 

Studieresan till Köpenhamn i oktober gav starkt intryck på personalen. Vi såg genomförda stadsbyggnadsvisioner med kvalitativ arkitektur och material- och detaljhantering på mycket hög nivå. Resan gav oss vilja och flera idéer till hur vi kan påverka våra beställare att höja kvalitetsnivån för svensk arkitektur.

 

Vi är glada över att ETTELVAs personliga engagemang och fokus på relationsbyggande med våra beställare attraherar så många arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret har under året växt till drygt 60 medarbetare.

ETTELVA har utvecklat en strategisk rekryteringsplan för utlandsfödda och nyanlända. Arkitektbranschen är hårt pressad och vi på ETTELVA ser stora möjligheter med att rekrytera utlandsfödda. Våra nyanställda besitter en stor kunskapsbank och slussas in i arbetet genom en smidig process. Ökad mångfald på kontoret ger stora fördelar, både kunskapsmässigt och i företagskulturen.

Medarbetarna växer i sina roller med hjälp av ett omfattande utbildningsprogram – kurser som varar över tid och förbereder medarbetarna för nya uppgifter på kontoret. Vår skalbara organisation utvecklas för att möta vår expansion.

 

Under året blev det allt tydligare att marknaden är mogen för ett mer aktivt hållbarhetsarbete. På ETTELVA finns bred kunskap och ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetschef inom miljö kommer att utses under 2017 och hållbarhetsarbetet integreras allt mer i projekten.

ETTELVA har även ett antal certifierade tjänster som efterfrågas på marknaden. Flera specialkompetenser har tillkommit genom utbildning och nyanställningar. Vi har utökat antalet tillgänglighetsgranskare, liksom BAS-U BAS-P, samt förstärkt oss inom dagsljusberäkning och miljösamordning enligt miljöbyggnad. Dessutom har vi en antikvarisk sakkunnig inom kulturvärden.

 

Det geografiska arbetsfältet har under året utökats något. Vårt huvudsakliga engagemang i Stockholm/Uppsala/ Mälardalen har kompletterats med enskilda projekt spridda ute i landet och i våra grannländer. Företagets uppdragsmängd har utökats på orter som Västerås, Uppsala, Nyköping, främst bostads- och planprojekt. Automotiveprojekt har genomförts på många håll ute i landet och affärsområdets utlandsuppdrag omfattar nu även Norge och Danmark.

Uppmärksammade projekt under året är bland annat Kust Spa & Hotell i Piteå som fått stor spridning i media. Flera högkvalitativa och profilerade bostadsprojekt ligger på ritbordet och stadsbyggnadsprojekt som Charlottendal på Värmdö, där drygt 1000 bostäder planläggs, utmärker sig.

 

Vi går in i det nya året med en vinst i en markanvisningstävling där vi tillsammans med Concent är en av fyra aktörer som ska förvandla Salem Centrum till en öppen och dynamisk stadsdel.

 

Jag ser fram emot ett splitter nytt 2017 och önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

/Anders Lindh, VD ETTELVA Arkitekter