Nyårskrönika 2018

Projekt / Vår verksamhet109

Vår vd Anders Lindh summerar året som gått och blickar framåt.

Bästa beställare, kollegor och övriga läsare:

Jag vill tacka våra beställare och samarbetspartners för förtroende som ni gett oss under året.

Den förändrade bostadsmarknaden har resulterat i en markant ökning av antalet fastighetsutvecklingsprojekt på bekostnad av antalet tidskrävande detaljprojekteringar. Det mångåriga engagemanget av bostadsutveckling och projektering har resulterat i att vi är många på ETTELVA som bär på avancerad kunskap. Därför har vi kunnat leverera resultat av högsta kvalité i den ökade mängden av kortare fastighetsutvecklingsuppdrag. Glädjande är att det hos våra beställare finns en stark tro på framtida möjligheter, annars hade vi inte haft så mycket att stå i!

En påtaglig förändring i branschen är det ökade fokus på hållbarhet som skett under året. Det har blivit en affärsangelägenhet att bemästra hållbarhetsfrågor av alla kategorier. Även i BIM-frågor ser vi ett växande intresse. Här känner vi oss trygga och ser fram emot en ännu större mognad.

Efterfrågan på fördjupad kompetens är något som vi länge sett och medvetet ansträngt oss för att svara upp till.  Ansvariga för våra definierade kompetensområden är en garant för detta och i förändringens tid utökar vi nu med ett nytt kompetensområde; ”Samhällsbyggnader”. Tidigare i år kompletterade vi våra kompetensområden Bostad, Stadsbyggnad, Automotive, Kontor, Industri och Kulturarv med Hotell/Restaurang genom förvärv av MILLIMETER Arkitekter.

I det kommande året fortsätter vi att bygga vårt företag med kompetens på djupet och bredden när vi identifierar nya behov av vårt engagemang. Vi hoppas att det nya året ska innebära en stabilisering av läget i vårt land, i vårt Europa och i vår värld så att vi tillsammans med Er kan fortsätta att bygga omtanke i en föränderlig värld.

Vi önskar er ett GOTT NYTT ÅR!

//Anders Lindh

VD ETTELVA Arkitekter AB