Nyårskrönika 2019

Projekt / Vår verksamhet147

Vår VD Christina Karlsson Kazeem reflekterar kring året som gått och blickar framåt.

Vi lämnar ett händelserikt decennium bakom oss och går med fortsatt hög förändringstakt in i en framtid som känns spännande men svår att överblicka. Vad kommer att definiera nästkommande 10 år? Har vi strategier för att hantera det digitala samhället? Klimatfrågorna? Tryggheten? (När DN frågar stockholmspolitikerna står vård, trafik och bostadsbrist i fokus för 2020).

Och hur går det för arkitekterna? Kommer den digitala utvecklingen, AI och automatiseringen att spela ut vår roll? Tvärtom, vår kunskap och våra färdigheter kan värderas än högre i samhällsplaneringen framöver. Framtiden är vad vi gör den till och i förändringstider behövs fler förebilder med stark värdegrund kring mänskliga värden i kombination med genomförandekraft. Framtiden tillhör de företag som vågar stå för något och som aktivt bidrar i omställningen till ett miljömässigt och socialt mer hållbart samhälle. 2020 är året då vi samhällsplanerare får fler verktyg för dialog och mötet i vardagen, genom att FN:s barnkonvention blir svensk lag. Samtalet är av stor vikt oavsett om det gäller barn, våra kunder eller brukare av de miljöer vi skapar.

Jag bytte nyss jobb. Valde ETTELVA Arkitekter, ett bolag vars vision att ”bygga omtanke i en föränderlig värld” är en väldigt fin kompass, i synk med sin samtid. Den fungerar för oss både i vårt interna kulturbygge och i relation till våra kunder och samarbetspartners. Kulturen vi skapar tillsammans med er är en unik tillgång och plattformen för den höga kvaliteten i alla våra leveranser.

Vi på ETTELVA lämnar nu ett intensivt år 2019 bakom oss, där vi har levererat brett i över 600 projekt inom bostad, samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och stadsbyggnad och ser ivrigt fram emot att få fortsätta leverera intressanta jobb under 2020, där vi redan nu kan avslöja att vi i januari har ett alldeles eget nytt team inom Landskap på plats. Och att vi fortsätter att växa i Dalarna.

Det finns bara möjligheter därute!

God fortsättning,

//Christina Karlsson Kazeem
VD, ETTELVA Arkitekter