Nyfiken på: KUL-certifiering

Medarbetarintervjuer77På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

“Alla projekt är del av en kulturhistoria även om det inte alltid är lika självklart.”

Vår medarbetare Lars Gezelius är ansvarig för kompetensområdet kulturarv på ETTELVA och är sedan tidigare KUL-certifierad. Nu har han förnyat sin certifiering med en K-kvalificering. Vi säger grattis och ställer några frågor om vad han har på gång just nu.

Grattis till certifieringen, vad innebär den?

-Tack så mycket! Jag har blivit omcertifierad. Efter 5 år som sakkunnig avseende kulturvärden är jag nu även K-kvalificerad, vilket betyder kvalificerad certifiering, och tillhör en liten skara arkitekter med denna certifiering. Det är framför allt byggnadsantikvarier som innehar den titeln. I och med K:et kan jag ta mer komplexa uppdrag med många motstridiga intressen och där en kontroll av mer kvalificerad art kan krävas.

Ser du någon fördel med att vara arkitekt och inneha denna certifiering?

-Ja det gör jag. Jag som arkitekt har den praktiska kunskapen om hur jag ritar byggnaderna och dess detaljer medan byggnadsantikvarier, enligt min erfarenhet, har en social och historisk kontext på ett bredare plan. Därför ser jag en styrka i att samarbeta med byggnadsantikvarier i projekt. Jag tycker det är viktigt att försöka lyfta fram hantverket och jobbar gärna i nära kontakt med snickare, målare, murare och plåtslagare med flera för att hamna rätt i detaljeringen. Vi sitter var och en på olika kunskaper och om vi samutnyttjar dem når vi längre i detaljering och utförande. I bra samarbeten vet man inte var den enes arbete börjar och den andres slutar vilket är en fin process att vara del av.

Jag ser även att jag har glädje av denna kunskap i mina ”vanliga” arkitektuppdrag. Alla projekt är ju del av en kulturhistoria även om det inte alltid är lika självklart.

Vad har du på gång just nu?

– Jag har nyss lämnat in en kulturmiljöutredning i detaljplaneskede åt Kopparstaden AB i Falun. I projektet har jag samarbetat med en planarkitekt på kontoret som tagit fram detaljplanen. Jag har även ett projekt på gång där jag samordnar en extern byggnadsantikvarie, en planarkitekt och en miljösamordnare från ETTELVA inför planbesked. Det är ett stort äldre kvarter med en del skyddade byggnader i olika grad – ett intressant och komplext projekt. Aspviks gård är ytterligare ett pågående projekt som jag arbetar med. En 1700-talsherrgård som ska restaureras och kompletteras med en nybyggnation. Dessutom ritar jag på flertalet ny- och ombyggnationer av villor och lägenheter belägna alltifrån Gotland till Mallorca.

Vi önskar ännu en gång Lars ett stort grattis till certifieringen och ser fram emot att både höra och se mer om hans projekt framöver!