Nyinflyttat i Alba Lilium!

Projekt / Vår verksamhet109

I Bredäng har de boende nu flyttat in i det första av tre hus på Vita Liljans väg som vi ritat på uppdrag av JM.

Gatan är fortfarande avstängd och stora delar av bygget är i full gång men nu har de boende äntligen börjat flytta in i Alba Lilium. Projektet består av tre huskroppar som vi ritat på uppdrag av JM och det första är nu färdigställt. Husen är ett infillprojekt i den storskaliga 60-talsbebyggelsen i Bredäng. Byggnaderna har anpassats till att underordna sig de stora skivhusen och samtidigt ha en egen samtida karaktär utan att kännas främmande på platsen. Vår vision har varit att skapa smarta tillägg som kan berika en stadsdel och gata som inte har genomfört några egentliga förändringar sedan området planerades och byggdes. Genom attraktiva lägenheter och byggnader som står sig många år blir husen en naturlig kontinuitet till områdets utveckling.

En boende på Vita Liljans väg som vi träffar då vi är på plats och fotar berättar att då bygget började var han orolig för att byggnaderna skulle bli alltför stora. Men nu säger han att de är stora utan att ta plats och att de smälter väl in i området.

“Vi har strävat efter att inte göra mer ingrepp i naturen än som är nödvändigt, att varsamt placera husen och anpassa dem till förutsättningarna som platsen ger”, säger Bjarne Svedérus ansvarig arkitekt för projektet. Takets utformning knyter både samman huskropparna och visar på husens inneboende släktskap och inrymmer bland annat tekniska utrymmen och lägenhetsförråd för att undvika mer sprängningsarbeten än nödvändigt.

Det andra huset beräknas bli klart under hösten. Vi ser fram emot att fortsatt följa arbetet och se den nya delen av Vita Liljans väg ta form.