Nytt ramavtal för Locum

Projekt / Vår verksamhet147

ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har tilldelats nytt ramavtal för Locum.

I fredags hölls ett startmöte för de tio leverantörer som tilldelats ramavtalsområde 2 – Stadsbyggnad. Ramavtalet innefattar Idé- och volymstudier, programsamråd, plansamråd och plangranskning.

Locum ägs av Region Stockholm och är i dagsläget en av Sveriges största beställare med cirka 800 projekt per år. Verksamheten är skattefinansierad och styrs av politiken i Region Stockholm. Ramavtalet löper över ett år med möjlighet till förlängning till totalt fyra år.

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter och har stora fastigheter i strategiska lägen. Det ger goda förutsättningar för spännande uppdrag. ETTELVAs Stadsbyggnadsteam hoppas få ta fram förslag för utveckling av Locums fastigheter och  bidra till att föra projektet framåt genom den kommunala planprocessen. Vi ser fram emot ett gott samarbete och spännande uppdrag!