Nytt ramavtal med Solna stad!

Omvärld79På ritbordet60Projekt / Vår verksamhet162

Nytt ramavtal för stadsbyggnadsteamet

Stadsbyggnadsteamet har vunnit upphandlingen om nytt ramavtal med Solna stad. Ramavtalet avser arbete med att handlägga planärenden samt framtagande av tillhörande utredningar och analyser. Det kan till exempel innebära handläggning av detaljplaner, framtagande av planutredningar, planhandlingar och presentationsmaterial för allmänhet och politiker. Ramavtalet gäller för 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Roligt är också att vi redan påbörjat ett planprojekt inom ramavtalet. Uppdraget avser en ny detaljplan för kvarteret Logementet i Järvastaden med syfte att planlägga för förskola och nya bostäder. Planområdet omfattar flera kasernbyggnader från 1940-talet med antikvariskt värde och ingår i utvecklingen av Järvastaden, ett av Solnas största utvecklingsområden de senaste åren.

Vi ser fram emot det nya samarbetet och de planarbeten som ska göras i Solna stad!