Nytt ramavtal med Täby kommun för detaljplanering

På ritbordet62Projekt / Vår verksamhet166

ETTELVA har vunnit ramavtal med Täby kommun gällande detaljplanering. Ramavtalet sträcker sig 2 år framåt med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år. ETTELVA har sedan 2016 haft ramavtal för detaljplanering med kommunen vilket inneburit olika typer av uppdrag, bland annat färdigställande av detaljplanen för Roslags-Näsby som är ett större stadsdelsutvecklingsprojekt i kommunen. Utöver nya exploateringsprojekt har uppdragen från Täby också inneburit framtagande av detaljplan för Södra Ella gård, en detaljplan med stort bevarandesyfte. Inom uppdraget för Södra Ella gård arbetade vi också med tillhörande kulturmiljöutredning.

Våra bostadskollegor arbetar dessutom med flera pågående bostadsprojekt i Täby, vilket ger oss möjlighet att se genomförandet av de detaljplaner vi medverkat i, något som både är roligt och lärorikt. Vi ser fram emot att få fortsätta samarbetet med Täby kommun.