Nytt spännande FoU-projekt inom ramen för Uppskalning AI

Hållbarhet67Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

Under våren utforskar vi hur parametriska verktyg och generativ AI kan öka effektiviteten, minska kostnaderna och minska klimatpåverkan inom samhällsbyggande.

Våra mål och visioner om framtiden är högt ställda! Vi ska genom planering, arkitektur och landskapsarkitektur ge förutsättningar för en hållbar framtid och skapa socialt inkluderande områden och projekt. Inom denna utveckling gäller det att ta vara på de digitala verktyg som vi har till hands för att på bästa sätt möta de behov som vår framtid ställer på hur vi planerar våra samhällen.

Dit når vi inte på egen hand! De digitala verktygen utvecklas ständigt och nya önskemål och krav åläggs oss i vår yrkesroll som vi måste hantera. Vi utforskar därför nya digitala lösningar tillsammans med våra beställare, kollegor i branschen och aktörer från hela värdekedjan inom samhällsbyggandet i våra nätverk och forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom en öppen dialog kan vi tillsammans hitta lösningar för att höja kunskapsnivån i branschen.

Vi ser en styrka i att samarbeta med många olika aktörer, oavsett teknikområde, och att vi med en öppen dialog och ett fokus på samarbete och kommunikation kan hantera utmaningar med resultat som berikar både projekt och organisation och bidrar till kontinuerlig utveckling.

Erik Björnhage, arkitekt och ansvarig för Digital Utveckling hos ETTELVA Arkitekter.

Generativ AI för effektivare design- och planeringsprocesser

Tillsammans med Parametric Solutions AB  testar vi att införa AI-tekonlogi i design- och planeringsprocesserna för att ytterligare förbättra och främja en mer hållbar utveckling inom samhällsbyggande. Projektet är del i det delvis Vinnova-finansierade projektet Uppskalning AI, vars mål är att skala upp användandet av AI och maskininlärning inom den publika sektorn i Sverige.  Projektet strävar efter att ge kommuner verktyg och processer inom tidig detaljplanering och design som använder AI för att göra deras arbete lättare och mer effektivt. Målet är att med AI öka effektiviteten, minska kostnaderna och minska klimatpåverkan inom samhällsbyggande.

– ETTELVAs samarbete med Parametric Solutions ger oss möjlighet att sprida vår kunskap och hjälpa till i utvecklingen mot en effektivare och mer hållbar samhällsplanering. Att vi dessutom får vara med i utvecklingens framkant gör projektet än mer spännande. Vi ser den här typen av parametriskt styrda verktyg, med eller utan AI-stöd, som en absolut nödvändighet i framtiden. Vi tror också att det är viktigt att sprida kunskapen över alla nivåer, från individuella eldsjälar till större aktörer som kommuner och regioner. Genom att dela vår kunskap så kan vi tillsammans bidra till en kompetenshöjning i hela samhällsbyggnadsbranschen.“, säger Erik Björnhage.

Utöver Erik deltar Anita Hansson, bostadsarkitekt, Natasa Stankovic, arkitekt och planarkitekt och Saga Engberg , BIM-strateg från ETTELVA för att tillsammans bidra med viktig kunskap utifrån deras kompetens.

I referensgruppen ingår även ett flertal kommuner samt andra arkitektkontor som alla visat intresse för den typen av arbetsverktyg som Parametric Solutions utvecklar.

Läs mer på projektets här.

För frågor rörande projektet och ETTELVAs arbete inom digital utveckling kontakta:

Erik Björnhage, Ansvarig Digital Utveckling

Om ni vill veta mer om vårt arbete med Forskning och Utveckling eller letar efter en samarbetspartner till egna eller externa projekt kontakta:

Linda Fredén, Ansvarig Kreativ utveckling