Nytt uppdrag i Bredäng – detaljplan och BKA

BKA1På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVA bistår från och med 2023 Stockholms stad i framtagandet av detaljplan och tillhörande barnkonsekvensanalys för Ålgrytevägen i Bredäng.

Planområdet breder ut sig runt Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg där en nergrävd kraftledning skapar utrymme för stadsutveckling med bland annat 800 nya bostäder, förskola, odlingsstråk, ateljébyggnader och en anpassning av befintlig camping. Projektet ingår i Fokus Skärholmen.

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida: Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen – Stockholm växer (vaxer.stockholm)

Detaljplanen var ute på samråd under 2022 och ETTELVAS stadsbyggnadsteam hjälper nu staden i det fortsatta arbetet via granskning fram till antagande. Uppdraget är ett av sju planprojekt vi jobbar med som konsult åt staden (från stora projekt som Centralstationen i  City och program för Mellanbergsparken i Hägersten till mindre uppdrag som en liten plan vid Liljevalchs konsthall). Extra roligt är att vi ska ta fram en barnkonsekvensutredning (BKA) för detaljplanen då det blir vår första med Stockholms stad som beställare. ETTELVA har under flera år arbetat med barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA) och har har tagit fram en checklista för BKA som ni hittar här.