Platsbesök på Kallfors höjder

Projekt / Vår verksamhet232

Nu är den första etappen av Kallfors höjder färdigställd

Kallfors höjder ligger naturskönt i kuperad miljö strax norr om Kallfors gård och golfklubb utanför Järna. ETTELVA har på uppdrag åt Rudsjön entreprenad och Södertälje kommun ritat 11 punkthus med tillhörande gemensamhetslokal och carports. Nu står den första etappen med tillhörande carportar färdigbyggd och ett par dagar innan de första boende ska flytta in passar vi på att göra ett platsbesök tillsammans med Rudsjön entreprenad för att få en omfattande visning och utbyta erfarenheter kring projektet. De två färdigställda husen innehåller totalt 29 lägenheter från 1-5 rok (34-117 kvm).

Att göra platsbesök är bland det roligaste man kan göra som arkitekt och vi är spända av förväntan när vi kommer till platsen. Det första vi slås av är den milsvida utsikten som kommer till sin rätt mellan husen som står medvetet placerade i landskapet. Den ljusa vinterhimlen speglas i fönstren som sitter placerade långt ut i fasadliv. Färgsättningen är spännande att se. Platsen och den omgivande naturen har varit en stor inspirationskälla när det gäller färgskala och materialval och husen harmonierar fint med naturen och med varandra. Carportarna smälter in landskapet med slamfärg i grön umbra och sedumtak. Att stommen består av prefabricerade halvsandwichelement har delvis fått påverka byggnadernas arkitektoniska uttryck, som för tankarna till tidig modernism med viss industrikaraktär i detaljerna. Totalentreprenören Nokon har varit insatta från projektstart och gjort ett gediget arbete under projektering och byggnation. Stor omsorg har lagts både i projektets totala utformning och i detaljerna. Plåtarbeten, matrisgjutningar med trärelief i betongen samt själva monteringen av elementen, samt balkongerna med dess trätrall på ovan- och undersida har hanterats med precision.

Även invändigt har ytskikt och materialval utförts och valts med noggrannhet och fin finish. Projektets själ utgörs av det höga läget och vi konstaterar med glädje att till och med lägenheterna på suterrängplanen har fantastisk utsikt. Vi lämnar Kallfors med en känsla av lugn och välbefinnande. Både vi och Rudsjön känner oss stolta och nöjda och hoppas vi att de boende ska uppleva samma känsla som oss i sina nya hem.