Platsbesök på Mälarfronten

Projekt / Vår verksamhet147

Mälarfronten är placerat i centrala Kungsängen alldeles intill pendeltågsstationen och står snart färdigt. ETTELVAS projektgrupp träffade hela projekteringsgruppen på plats för att se hur bygget fortlöper. Vi har ritat husen på uppdrag av Borätt och JM och de innehåller sammanlagt 54 bostadsrätter.

Det är alltid en speciell känsla att se projektet ta sin slutliga form. Hur ter sig de kulörer vi valt en gråmulen dag i november? Hur upplevs träpanelen? Vilka delar har krånglat, vad har fungerat särskilt bra? Projektet består av två huskroppar som placerar sig på vardera sida om bostadsgården som är upphöjd från cykelvägen som löper utmed ringvägen. Byggnaderna är uppdelade i två delar med olika byggnadshöjder, något förskjutna i förhållande till varandra för att bryta ner skalan och inte bli alltför dominerande i stadslandskapet. Utsikten från balkongerna som vetter mot söder är slående och har fått styra utformningen.

Den nymonterad träpanelen kan te sig något flammig så här i början men kommer med tiden gråna och jämnas ut i färgen. Under vårt besök är den ett varmt inslag med sitt naturliga uttryck. Vi valde panelen då den inte innehåller några ämnen som är farliga för miljön enligt CLP-förordningen och kan därför återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter.

I entréplan finns ett inrett cykel/hobbyrum med stora partier mot gården, en social mötesplats och uppskattad funktion för de boende. Gården är utformad med pergola, grillyta och en markfast hammock för att erbjuda ett socialt uterum för de boende de dagar vädret tillåter.

Kulörpalett: Gårdsytans geometriska mönsterläggning. Indragna balkonger klädda med OrganoWood. Olivgrå fönsterkulör. Sockel och omfattningar runt entrépartier i mönsterputs i en grå ton.

Milsvida utsikt från balkongerna i söderläge där du kan se solen gå ner över mälaren.

I december flyttar de första boende in.

På Borätts hemsida kan du läsa mer om projektet.